Public țintă

public_tinta

  • familii cu peste 2 copii
  • familii monoparentale
  • femei
  • persoane care trăiesc din venitul minim garantat
  • persoane cu dizabilități
  • persoane de etnie rromă