Partener 2

Asociatia Consiliul pentru Promovarea Formarii Profesionale

Partenerul 2 este persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial. Asociația a dezvoltat programe și activități proprii, proiecte și programe în parteneriat cu instituțiile statului, cu alte organizații non-guvernamentale și cu alte organism interne și internaționale. Obiectivul partenerului este sa ofere bune servivii de management, de promovare, informare si consiliere profesionala.

Partenerul 2 are experienta in domeniul managementului de proiect, informarii, publicitatii inclusiv in cadrul unor proiecte cu finantare nerambursabila. Acesta s-a implicat activ în proiecte și programe de interes local și național alaturi de alte institutii oferind astfel servicii de promovare programe de formare, instruire, servicii de team building, servicii de evaluare a capacităţilor şi aptitudinilor individuale în scopul eficientizării şi dezvoltării resursei umane.

Asociația este deja implicată în numeroase proiecte care susțin dezvoltarea resurselor umane în România prin ridicarea gradului de calificare a personalului și/sau calificarea acestuia sau prin organizarea de cursuri de specializare sau perfecționare pentru creșterea calității serviciilor oferite cât și pentru scăderea ratei șomajului și implicit îmbunătățirea calității vieții din România.