Acord Parteneriat

Pentru implementarea prezentului proiect se vor implica in parteneriat trei entitati

Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane

Asociația One Profi (Partener 1)

Asociatia Consiliul pentru Promovarea Formarii Profesionale (Partener 2)

Partenerii implicati in proiect au experienta in rezolvarea problemelor legate de piata muncii, realizarea de cursuri de formare profesionala, realizarea de activitati de consiliere, implementarea de proiecte de o mare varietate dupa cum reiese din descrierea de multitudini de activitati pe care le desfasoara, experienta pe care o va transfera prin intermediul expertilor sai care vor fi implicati in implementarea proiectului. Solicitantul va coordona parteneriatul creat pentru implementarea proiectului. Acesta va proceda la coordonarea parteneriatului in baza regulilor mentionate in instructiunile emise de AMPOSDRU si in baza contractului de finantare.

Resursele financiare aferente proiectului se vor derula sub coordonarea solicitantul.

Redactarea cererii de finantare s-a facut tot in parteneriat, cele patru entitati intalnindu-se pentru stabilirea de comun acord a activitatilor proiectului, a modului de abordare si de implicare a fiecaruia dintre ei in implementarea proiectului. Contributia fiecaruia dintre parteneri la redactarea cererii de finantare a constatat din furnizarea de informatii din domeniul de activitate in care fiecare are experienta si implicarea acestora in scrierea acelor activitati.

Partenerii se vor implica in activitatea de management al proiectului prin asistentii manageri, in oferirea de expertiza tehnica in implementarea proiectului, resurse umane si finantarea proiectului, dar nu in ultimul rand prin implicarea in evaluarea participantilor la formarea profesionala.

Ca resurse umane, Solicitantul va furniza pentru implementarea proiectului 1 Manager de proiect, 1 Responsabil financiar, 1 Expert Achizitii Publice, 1 Consilier diseminare informatii pentru grupul tinta, 1 Consilier de orientare profesionala, 1 Expert comunicare

Partenerul 1 va furniza pentru implementarea proiectului 1 Asistent manager, 1 Consilier diseminare informatii pentru grupul tinta.

Partenerul 2 va furniza pentru implementarea proiectului 1 Asistent manager.

Solicitantul va asigura coordonarea si supervizarea implementarii generale a proiectului conform obligatiilor contractuale, iar alaturi de parteneri va elabora/aplica proceduri interne de implementare ale proiectului.

Pe toata perioada de implementare a proiectului, atat Solicitantul cat si partenerii vor elabora si aplica proceduri de management si control care sa asigure corectitudinea acordarii si utilizarii fondurilor europene, precum si respectarea principiilor managementului riguros, bunei gestiuni financiare, asa cum este aceasta definita in Ordonanta de Urgenta 66/2011.