Obiective

 

Obiectiv general 1: Consolidarea capacitatilor, competentelor, cunostintelor si stimei de sine prin informare, consiliere, mediere si orientare profesionala in vederea integrarii pe piata muncii in special in economia sociala a grupului vulnerabil constituit din 5 persoane de etnie roma, 5 persoane cu dizabilitati, 50 femei (in situatii de risc), 25 familii care au mai mult de 2 copii si/sau familii monoparentale, 15 persoane care traiesc din venitul minim garantatprecum si informarea si diseminarea acestor informatii catre cele 100 de persoane care reprezinta grupul vulnerabil.

Obiectiv general 2: Furnizarea programelor de formare profesionala – initiere precum: stilist protezist unghii, maseur, cosmetica, in vederea angajarii, in special, in structuri de economie sociala pentru un numar de 84 de persoane selectate din cele 100 de persoane informate si consiliate psihologic/profesional ce apartin grupului tinta.

Obiectiv general 3: Facilitarea integrarii durabile pe piata muncii si dezvoltarea economiei sociale prin infiintarea a 5 structuri de economie sociala in mediul rural si urban a 42 locuri de munca (din care 32 apartin grupurilor vulnerabile).

Prin atingerea obiectivelor specifice, proiectul contribuie la realizarea obiectivului general al POSDRU si anume „dezvoltarea capitalului uman si cresterea competitivitatii prin corelarea educatiei si invatamantului pe tot parcursul vietii cu piata muncii si asigurarea de oportunitati sporite pentru participarea viitoare pe o piata a muncii moderna, flexibila si inclusiva”.

Acesta constituie o masura activa pentru atat obiectivul general cat si obiectivele specifice ale proiectului care raspund obiectivelor Axei Prioritare 6 a POSDRU, Domeniul Major de Interventie 6.1 – ,,Dezvoltarea economiei sociale” prin infiintarea si dezvoltarea structurilor de economie sociala inclusiv in mediul rural, concomitent cu obiectivul general al POSDRU care prevede dezvoltarea capitalului uman si cresterea competitivitatii, prin corelarea educatiei si invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii si asigurarea de oportunitati sporite pentru participarea viitoare pe o piata a muncii moderna, flexibila si inclusiva.

Proiectul a fost gandit si elaborat pornind de la recomandarile, strategiile si obiectivele identificate in POS DRU 2007-2013 si DCI, documente structurate sub influenta analizei situatiei actuale de pe plan national si a tendintelor ce se contureaza la nivel european, urmarind sa transpuna in practica, prin masuri si instrumente active strategii menite sa sustina, sub toate aspectele, capitalul uman – capital considerat de noi ca fiind cea mai importanta resursa a unei organizatii in particular si a unei societati in general. Prin activitatile propuse prin proiect, respectiv: consiliere si orientare dedicate atat sprijinului psihologic cat si social pentru persoanele cu risc de excluziune sociala, programe de formare profesionala in meserii cautate pe piata muncii cu scopul integrarii persoanelor vulnerabile apartinand grupului tinta si de a-i motiva in vederea participarii la programele de integrare, dezvoltarea stimei de sine, increderea in propria putere de a depasi obstacolele psihologice acesta se integreaza perfect in obiectivele DMI.

De asemenea, proiectul este relevant pentru obiectivul general POSDRU prin prisma faptului ca acesta contribuie la facilitarea accesului la ocupare pentru persoanele care apartin grupurilor vulnerabile, respectiv personae de etnie roma, persoane cu dizabilitati, femei (in situatii de risc), familii care au mai mult de 2 copii si/sau familii monoparentale, persoane care traiesc din venitul minim garantat.

Obiective specifice

1. Cresterea capacitatii de ocupare a 180 de persoane aflate in cautarea unui loc de munca, someri, someri tineri si de lunga durata, si persoane inactive in regiunea NV, prin participarea la cursuri de formare profesionala si furnizarea de servicii de informare si consiliere in cariera.

  • 1.1 Cresterea nivelului de competente profesionale in domeniul serviciilor din turism a 180 de persoane aflate in cautarea unui loc de munca, someri, someri tineri si de lunga durata, si persoane inactive.
  • 1.2 Cresterea gradului de ocupare a persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca, a somerilor si persoanelor inactive de regiunea NV ca urmare a furnizarii de activitati de informare si consiliere profesionala personalizata.

2. Promovarea ocuparii in randul persoanelor inactive in scopul reducerii somajului din regiunea Nord-Vest.