Activități

Activitatea 1. Managementul proiectului

 • 1.1. Instruire si pregatire echipa de implementare
 • 1.2. Elaborare si actualizare strategie de implementare si matrice de monitorizare si raportare (MMR), proceduri
 • 1.3. Implementare, monitorizare si evaluare
 • 1.4. Derularea procedurilor de achizitie
 • 1.5. Amenajare, echipare si dotare spatii
 • 1.6. Auditul proiectului
 • 1.7. Expertiza contabila
 • 1.8. Arhivarea.

Activitatea are ca scop realizarea cadrului si mentinerea acestuia pentru o implementare corecta si eficienta a proiectului, pentru trasabilitatea unei evidente financiar-contabile corecte, pentru respectarea tuturor legilor, ordinelor si instructiunilor care au legatura cu implementarea in bune conditii a proiectului, pentru urmarirea si verificarea indeplinirii indicatorilor si atingerea obiectivelor propuse, respectand bugetul alocat.

Vor fi elaborate si actualizate continuu planul de actiune detaliat, matricea de monitorizare si procedurile necesare implementarii.

Activitatea 2. Asigurarea vizibilitatii proiectului, dezvoltarea de campanii publice si activitati de marketing pentru promovarea economiei sociale

 • 2.1. Realizare pagina web si materiale de promovare a proiectului flyere,afise,brosuri, pliante, presa scrisa)
 • 2.2. Diseminarea de informatii pe diferite canale: flyere,afise,brosuri, pliante, presa scrisa, site
 • 2.3. Organizare si realizare conferinta lansare proiect
 • 2.4. Organizare si realizare conferinta finalizare proiect

La cele doua conferinte de presa (una de deschidere si una de finalizare) vor fi invitati reprezentanti mass media (ziare, televiziuni si posturi de radio), potentiali angajatori, potentiali factori interesati de dezvoltarea economiei sociale.

Scopul acestor conferinte de presa este de a disemina informatiile referitoare la obiectivele, activitatile si rezultatele proiectului,dar si de a promova economia sociala si beneficiile pe care le aduce persoanelor care apartin grupurilor vulnerabile, in special asigurarea de locuri de munca. Vor fi invitati reprezentanti ai angajatorilor, reprezentanti ai societatii civile si nu in ultimul rand ai institutiilor publice, entitati care pot implementa activitati de economie sociala si pot contribui la o intelegere clara si corecta a conceptului de economie sociala, in randul grupurilor vulnerabile.

 • 2.5. Lansarea si derularea campanie de informare privind aspecte de economie sociala”Economia sociala – sanse reale pe piata muncii!”. Campania se va desfasura in municipiul Bucuresti si are ca scop promovarea in randul populatiei, a agentilor economici si institutiilor publice, astfel incat acestia sa sprijine aceste structuri prin cumpararea de produse si servicii.
 • 2.6. Lansarea si derularea campaniei”Economia sociala – sanse reale pe piata muncii!”. Campania se va desfasura in municipiul Constanta si are ca scop promovarea in randul populatiei, a agentilor economici si institutiilor publice, astfel incat acestia sa sprijine aceste structuri prin cumpararea de produse si servicii. Activitatea are ca scop promovarea proiectului, informarea potentialilor beneficiari din grupul tinta asupra beneficiilor pe care le ofera acest proiect, promovarea conceptului de economie sociala, cu beneficiile pe care le aduce in randul persoanelor care apartin grupurilor vulnerabile.
 • 2.7. Organizarea unei expoziții ca activitate de marketing pentru promovarea structurilor de economie sociala. Expozitia se vor desfasura in Municipiul Constanta.

Activitatea 3. Furnizarea serviciilor de ocupare pentru 100 persoane care apartin grupurilor vulnerabile

 • 3.1. Informare si consiliere profesionala
 • 3.2. Mediere profesionala
 • 3.3. Selectarea grupului tinta in vederea furnizarii serviciilor de formare.

Activitatea isi propune sa informeze si sa consilieze un numar de 100 de persoane care apartin grupurilor vulnerabile. Selectarea grupului tinta se va face prin efectuarea de vizite de catre expertii in implementarea proiectului la entitatile care furnizeaza servicii sociale persoanelor din grupurile vulnerabile, informarea acestora cu privire la posibilitatile de calificare si angajare pe care le ofera proiectul, consiliere cu privire la pasii care trebuie urmati pentru a obtine un loc de munca, autoreprezentare in fata institutiilor statului, comunicare, implicare activa in viata comunitatii; din punct de vedere juridic persoanele vor fi ajutate sa-si cunoasca drepturile / indatoririle sau sa primeasca indrumari de specialitate in ceea ce priveste oportunitatile de angajare oferite de legislatia in vigoare (legislatia in vigoare din domeniul muncii), sa cunoasca termeni de specialitate (contract de munca, fisa postului etc). Persoanele interesate de serviciile oferite in cadrul proiectului, informate prin intermediul mass-media, vor cere sprijinul specialistilor solicitantului si ai celor 2 parteneri.

Activitatea 4. Furnizarea serviciilor de formare profesionala

 • 4.1. Recrutarea si selectarea persoanelor vulnerabile
 • 4.2. Desfasurarea sesiunilor de formare profesionala
 • 4.3. Furnizarea a 4 programe de formare profesionala – initiere, pentru persoane supuse riscului de excluziune sociala (stilist protezist unghii, maseur, cosmetica).

Aceste programe de formare profesionala – initiere se vor desfasura astfel: stilist protezist unghii – 70 ore (2 saptamani), maseur – 120 ore (1 luna), cosmetica – 70 ore (2 saptamani)

 • 4.4. Evaluarea participantilor la formarea profesionala. Activitatea are ca scop incadrarea in reglementarile legale privind desfasurarea programelor de formare profesionala a adultilor. Grupele de formare vor fi formate din aproximativ 14 persoane pentru fiecare sesiune de formare profesionala. La cursuri vor participa 84 de cursanti, dintre cele 100 de persoane informate si consiliate. Participantii vor fi evaluati la finalizarea cursului si vor fi certificati.

Activitatea 5. Infiintarea, dezvoltarea si functionarea a 5 structuri de economie sociala

Aceste structuri vor fi infiintate si dezvoltate astfel: Solicitantul va infiinta si va dezvolta 2 structuri cu personalitate juridical in județul Constanta, una in mediul urban, care va avea ca obiect de activitate servicii complete de sanatate si infrumusetare corporala.

Aceasta structura va derula urmatoarele activitati:

 1. Infiintarea SES
 2. Informare si promovare si marketing
 3. Angajare personal
 4. Activitatea de prestare servicii ca urmare a creerii unor locuri de munca permanente.

O structura in mediul rural avand ca obiect de activitate servicii complete de de sanatate si infrumusetare corporala. Aceasta structura va derula urmatoarele activitati:

 1. Infiintarea SES
 2. Informare si promovare si marketing
 3. Angajare personal
 4. Activitatea de prestare servicii ca urmare a creerii unor locuri de munca permanente.

Partenerul 1 va infiinta si va dezvolta 2 structuri cu personalitate juridica, una in mediul rural in județul Ilfov avand ca obiecte de activitate servicii complete de cosmetica, masaj, manichiura-pedichiura, coafor, frizerie.

Activitati:

 1. Infiintarea SES
 2. Informare si promovare si marketing
 3. Angajare personal
 4. Activitatea de prestare servicii ca urmare a creerii unor locuri de munca permanente.

O structura in mediul rural in județul Cluj, care va avea ca obiect de activitate servicii complete de cosmetica, masaj, manichiura-pedichiura, coafor, frizerie

Activitati:

 1. Infiintarea SES
 2. Informare si promovare si marketing
 3. Angajare personal
 4. Activitatea de prestare servicii ca urmare a creerii unor locuri de munca permanente.

Partenerul 2 va infiinta o structura in mediul urban in județul Constanta, care va avea ca obiecte de activitate servicii complete de de sanatate si infrumusetare corporala.

Activitati:

 1. Infiintarea SES
 2. Informare si promovare si marketing
 3. Angajare personal
 4. Activitatea Activitatea de prestare servicii ca urmare a creerii unor locuri de munca permanente.

Prin implementarea acestor activitati se urmareste facilitarea accesului grupurilor vulnerabile la educatie si pe o piata a muncii moderna, flexibila si incluziva.

Principalul argument care justifica activitatile din acest proiect este dat de gradul mare de excluziune sociala pentru grupurile defavorizate vizate. Acest risc este cauzat de lipsa de oportunitati educationale, de lipsa unor mecanisme formale sau informale care sa faciliteze integrarea grupurilor de favorizate pe piata muncii, de lipsa unor structuri sociale care sa le permita acestor persoane sa isi perfectioneze abilitatile profesionale sau antreprenoriale, permitandu-le sa faca fata cerintelor unei piete dinamice, mereu in schimbare, in contextul crizei economice.