Despre proiect

Proiectul urmareste asigurarea conditiilor propice pentru dezvoltarea continuă a 100 de persoane vulnerabile (5 persoane de etnie romă, 5 persoane cu dizabilități, 50 femei (în situații de risc), 25 familii care au mai mult de 2 copii și/sau familii monoparentale, 15 persoane care trăiesc din venitul minim garantat) prin participarea la servicii integrate de ocupare.

La nivel individual, proiectul va contribui la dezvoltarea ocupabilității în rândul acestor persoane vulnerabile vizate prin proiect. Prin realizarea obiectivelor asumate, proiectul va contribui la dezvoltarea economiei sociale în România, va facilita integrarea sau reintegrarea persoanelor care lucrează în intreprinderi sociale pe piata muncii si va creste calitatea vieții persoanelor și comunităților care beneficiază de activitățile întreprinderilor de acest tip.

Se va promova totodata o cultură bazată pe principii de egalitate de șanse, respectarea diversității și dezvoltare durabilă.

Totodată, scopul proiectului se înscrie în obiectivul general al Programului Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU), deoarece prin implementarea acestor activități se urmărește facilitarea accesului grupurilor vulnerabile la educație pe o piata a muncii modernă, flexibilă si incluzivă.

Prin obiectivul general asumat, proiectul răspunde obiectivelor specifice ale POSDRU: Promovarea inserției / reinserției pe piața muncii a persoanelor inactive, inclusiv din zonele rurale si Facilitarea accesului grupurilor vulnerabile la educație pe piaţa muncii, prin grupul țintă pe care și-l asumă – membri ai grupurilor vulnerabile, inclusiv din mediul rural, prin corelarea dezvoltării structurilor de economie socială cu crearea de noi locuri de muncă in care vor fi angajati membri ai grupului țintă.

Obiectivul general al proiectului constă în cresterea gradului de ocupare a persoanelor aflate în cautarea unui loc de muncă, a șomerilor, a somerilor tineri și persoanelor inactive din regiunea Nord-Vest prin asigurarea accesului la servicii de consiliere și formare profesională.